• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Công Thành Chiến Thanh lý all

shydo91

Thiếu Nhi
NM 166 max sách vở max 9x 12x sét 5hanh
TN 150 max 9x 18kill 120 còn 180b TTL sét 5hanh
5d 153 max đao max 120 sét 5 hành
CL nữ 14x max 9x sét NT + CL Nam 14x set HC

sét AB 16 28 25 25 + sét Hổng Ảnh 61% = 2tr momo
dàn ac tặng kèm . 1 NM 13x + 2 TV 14x + 4 DM 12x max BV
mua gi cu sms 0908280640
 
Top