• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo Set Vip Tháng 07/2020

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Danh sách xét víp tháng 07 từ ngày 01/07 - 31/07/2020. Sau bảo trì chiều nay các nhân sỹ đến lễ quan để nhận VIP.
7D8CEBA4-D871-4265-ACC5-C2C9194D67CE.jpeg
 

Em Rửa Bát

Thiếu Nhi
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người ....... Tao có tên trong danh sách Víp đó nha.
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
TOP EXP KK

Adidaphat610748146629
B¸tÙNh·ÙBaLaÙMËtÙ§a604287047240
ThiªnÙThñÙPhËtÙGia386759397665
NGAMYBUP363089755333
Ä•M·…Siªu350451537122
TRANSEVEN332093196796
Ä•GHÙTu…ThÝch…§¹o325961357980
MétKiÕmN¸tChym325328663114
VIETJET312018160263
B¸V¨n§¹o310345281988
Siªu•Nh©n294894669350
ÙÙÙÙKingÙDevil290712286474
NghÞchÙThñyÙÙ287240317691
TiÓuChiªu286258183774
V«•C¶m286256465323
ÄRonaldoÙ09285655454477
NgaMy1984285496601170
V¬ng•§¹o•Nh©n279045202649
NguyÖt•Vò273011077100
NgøaÙGhª263877467680
o0oHuyÒnAnho0o262306837678
Minh•Nhùt261577978403
0ÄGiÄLaÄ0ÄThe252873309620
oOParisOo244370721799
TöÙThÇnÙVâÙL©m229397510365
§¹oÙNh©nÙTuæiÙDËu214759457407
NDÙAres198636552642
S¸tÙMécÙLong165128390772
GHÄÙBÞÙÙep160359604483
STÄÙThÇnÙLong156317343857
ÙQu¸ÙNguyÙHiÓmÙ151046251496
zZZukaFryZz150984280578
Adi®µphËt148056520144
BinÙChãÙ§iªnÙ147945829320
•L÷•Bè•142712353700
H·yLµCHÝnhM×nh142216592922
H§ÄÙArianaGrande142068372010
GHÄÙBeoÙ§ÑpÙTrai141095942275
zz3my3uzz140218548425
ThÝch§ñThø138679795719
 

Sopcast

Thành Viên VIP
TOP EXP KK

Adidaphat610748146629
B¸tÙNh·ÙBaLaÙMËtÙ§a604287047240
ThiªnÙThñÙPhËtÙGia386759397665
NGAMYBUP363089755333
Ä•M·…Siªu350451537122
TRANSEVEN332093196796
Ä•GHÙTu…ThÝch…§¹o325961357980
MétKiÕmN¸tChym325328663114
VIETJET312018160263
B¸V¨n§¹o310345281988
Siªu•Nh©n294894669350
ÙÙÙÙKingÙDevil290712286474
NghÞchÙThñyÙÙ287240317691
TiÓuChiªu286258183774
V«•C¶m286256465323
ÄRonaldoÙ09285655454477
NgaMy1984285496601170
V¬ng•§¹o•Nh©n279045202649
NguyÖt•Vò273011077100
NgøaÙGhª263877467680
o0oHuyÒnAnho0o262306837678
Minh•Nhùt261577978403
0ÄGiÄLaÄ0ÄThe252873309620
oOParisOo244370721799
TöÙThÇnÙVâÙL©m229397510365
§¹oÙNh©nÙTuæiÙDËu214759457407
NDÙAres198636552642
S¸tÙMécÙLong165128390772
GHÄÙBÞÙÙep160359604483
STÄÙThÇnÙLong156317343857
ÙQu¸ÙNguyÙHiÓmÙ151046251496
zZZukaFryZz150984280578
Adi®µphËt148056520144
BinÙChãÙ§iªnÙ147945829320
•L÷•Bè•142712353700
H·yLµCHÝnhM×nh142216592922
H§ÄÙArianaGrande142068372010
GHÄÙBeoÙ§ÑpÙTrai141095942275
zz3my3uzz140218548425
ThÝch§ñThø138679795719
Ad coi lại xem sao??? Chứ mình thẤy ko đúng rồi đó, ví dụ acc bávanđạo top 10 exp là acc lâu lâu mới log vô treo ko event mà lại hơn ãcc king devil acc ăn event + làm dã tẩu, treo máy suốt + đi tống kim lấy exp, mình thấy ko đúng chút nào, chưa tính mấy acc khác, mình thấy cũng tương tự mấy acc khác
 

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Ad coi lại xem sao??? Chứ mình thẤy ko đúng rồi đó, ví dụ acc bávanđạo top 10 exp là acc lâu lâu mới log vô treo ko event mà lại hơn ãcc king devil acc ăn event + làm dã tẩu, treo máy suốt + đi tống kim lấy exp, mình thấy ko đúng chút nào, chưa tính mấy acc khác, mình thấy cũng tương tự mấy acc khác
cái này thống kê ở sv nên không sai được đâu bạn
 

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Kỳ vậy, tại vì chủ acc bavandao là bạn mình, nó khẳng định ko ăn event mà cũng k có làm nv tân thủ, chỉ log acc vô game đồ sát thôi
Mình kiêm tra acc này có ăn event bạn nhé.
cái này chuẩn xác không sai đâu bạn
 
Top