• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo Set Vip Tháng 01/2020

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Danh sách xét víp tháng 01 từ ngày 01/01 - 31/01/2020. Sau bảo trì chiều nay các nhân sỹ đến lễ quan để nhận VIP.
1580611839362.png
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Top EXP server Võ Lâm

ÙÙTayÙCh¬iÙBèÙGiµÙÙ1346240010502
ZxxRyan1325258401963
TiÒmLongÙV«Thñ1305549912262
•…Ahihi…§å…Ngèc…•1258751702312
ÙTrïmÙCá1126339088024
…•ÄMËpÄ•…B¸…§¹o…Ä•1105146230763
•HoµngÄYÕn•1077702989270
NDÙEmmaÙWatSon1070702660724
ÙÙMissThñyÙÙ1012649842151
zZVoTinhDaoZz990551558717
NDÙL·ngÙTöÙSay899838977406
••V¹n•KiÕm•V¬ng••808685976648
•1stÙNo1ÙCôcÙG¹ch•732390544090
•Ù1stÙL·oħ¹iÙ•Ä483459365882
•SÊmÙÄÙT©yÙB¾c•384547537960
1st•ÙTamÙCa377723870225
PainKiller354932974623
badaochieuhoi353813707024
HoµngÙPhiÙYÕn336756126007
THANHLAN263173786371
H¹tÙBôiÙLÏÙLoi256112650425
ChimÙChÝchÙChße253045888185
cuongphong246933586905
•MTV•Ù…Meo•Linh…243031764015
…ÄBuån•ThiÖt•†hø221116917242
•…ÙThÇnLongÙ…•214733586881
CCÙThËpÙTamÙMuéi207588615200
•ÙYÕnÙNamÙThiªnÙ•203900532619
MTÙD¬ngGiaLÐp200827724635
…T©n•Phan•ThiÕt…86199752025516
CìÙMµyÙMétÙKÝch195040648617
JAV…So¸iÄCa•6666177487243388
•S¸tÙThiªnÙM¹ch•166986552196
CFC¯§iªu159309561083
HiÖuÙTrëng145256216266
Phong5§Ö143083385159
BóÙChiÙThªmÙGhiÒn142837863907
docvotinh1132646623886
Ä•…Phong…HuÕ…•Ä…75124812387979
C¸nhÙHoaÙHångÙD¹i111975130463
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Top EXP server Kiếm Khách
STÄÙThÇnÙLong690560379711
AnhÙLµÙ§¹iÙCa639139712703
NguyÖt•Vò633406182070
o0Paris0o618672482819
Ä•M·…Siªu618447063285
B¸tÙNh·ÙBaLaÙMËtÙ§a598772663020
ÙÙÙÙKingÙDevil595083924277
o0oHuyÒnAnho0o592651006155
BinÙChãÙ§iªnÙ522992152478
M¹nÙCh©uÙSaÙHoa514834770416
ThÇyÙSÙ¡nÙThÞtÙChã490850047546
ÙQu¸ÙNguyÙHiÓmÙ442884298369
ThÝch§ñThø367608420635
§écC«NinhKha280726718509
TöÙThÇnÙVâÙL©m280546320611
MétKiÕmN¸tChym246353784042
0ÄGiÄLaÄ0ÄThe241978392389
ThiªnÙThñÙPhËtÙGia236275969629
§¹oÙNh©nÙTuæiÙDËu235978137248
NamÙH¶i218349740433
HoaÙR¬iÙCöaÙPhËt177557996596
AnhÙRöaÙB¸tÙSuèt166306245622
DMKenNa146364937974
Adi®µphËt143757979953
zZJimmyFryZz137932449192
ÙBiaÙ333Ù130641495692
zZZukaFryZz129142220682
zZJennyFryZz123565402843
•Nøng•ÙLµÄChÞch120825555660
Ù•…Xö…N÷…•Ù118376840823
TÈyTñyKinh118163571612
Adidaphat108391825642
zZThÝchVÐtM¸ngZz87521045226
ChÞÙ5Ù¥i75968034034
MétÙThêiÙ§ÓÙNhí71875202273
…Ng©n•Kute…68660674480
•Nøng•ÙLµÄPhÞch64001422859
KimNguyªnB¶o61362055533
MétLÇnMµTh«i59563850440
STÄÙLighTing41171354930
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Top EXP Server Tam Sơn
MWGÙL·oÙNhÞ210859965984
HappyÙHouse208462441802
Vipheheh207536321600
HappyÙGirl205837363692
•Qu¸•Nguy•HiÓm•192561569700
MWGÙL·oÙTam188817267413
HappyÙBoy170216066071
BOYÙAK167734199775
NháÙ§µN½ng166698263729
HoµngÙPhñÙThiÕuÙGia164987460580
KUÙBOY160729637999
VuongHua160484757855
V¹nÙNgµyÙSÇu160290053176
óiÙzêiÙ¬i159696167880
ÄHµmQuangÄ157674945021
QuûÙKhãcÙThÇnÙSÇu155448513783
VuongTran152215781363
MWGÙTuyÕtÙLiªn151109796591
•Qu¸•Tinh•TÕ•149259314759
B¾cCäp148675990446
3T•Bar¾c¤baThi147706748409
TMÙTiÓuÙTöÙ147456218472
B¶oÙThytis146686382199
TSÙTriÖuTøN¬ng146486128092
ÄChiªuMinhÄ146223273473
•Qu¸•§am•Mª•139463641733
Aliku§¹t138251203714
HappyÙCook136347891561
EmÄG¸iÄMa134521912056
LHQÙDuyÙNg·Ù§écÙT«n133784236660
•Qu¸•Sung•Síng•132700362602
MWGÙTh¸nhÙT¨ng131929146337
MWGÙCaVe131588600888
NTTCao128398088608
ÙHËuÙNghÖÙ126514396723
Kimochi124856301232
§õngCãTiaSÞp124482233410
NhÊtÙCa124227140082
ThËpÙTøÙN¬ng124217840068
•Qu¸•§¸ng•Yªu•124019261802
 

0936014373

Thành Viên VIP
Kiếm khách nạp thẻ cũng bộn nha , mà vô game chả thấy ma nào ăn event xu hết .
 

0936014373

Thành Viên VIP
Bát nhã ăn xu đây
Chọc giận đại gia bên kk thật rồi , qua VL chơi với mình bạn , mình cũng muốn đẩy nm bên kk lên ts 3 mà ác cái không có hộp để ăn và không có team để đánh boss trùng sinh , chơi một acc khổ thiệt chứ . Vô tk lấy vd kiếm solo với nm kiếm cùi của minh tiếp bạn , tk mà không có tui vói bạn chắc buồn chết vì có 2 đứa đánh thôi chứ còn ai đâu
 

adidaphat

Thành Viên VIP
Chọc giận đại gia bên kk thật rồi , qua VL chơi với mình bạn , mình cũng muốn đẩy nm bên kk lên ts 3 mà ác cái không có hộp để ăn và không có team để đánh boss trùng sinh , chơi một acc khổ thiệt chứ . Vô tk lấy vd kiếm solo với nm kiếm cùi của minh tiếp bạn , tk mà không có tui vói bạn chắc buồn chết vì có 2 đứa đánh thôi chứ còn ai đâu
Giờ chả ai quan tâm KiemKhach này nữa chắc tự bỏ chơi hết rồi AD close server
 

0936014373

Thành Viên VIP
Giờ chả ai quan tâm KiemKhach này nữa chắc tự bỏ chơi hết rồi AD close server
Các ông làm ăn kiểu gì mà để gamer phải hốt lên những câu này thế ? không quan tâm sever , người chơi chắc phải tự bỏ chơi , nghe mà đau long thiệt chứ . Tôi một thành viên của sever kk kiến nghị tới mấy ông quan ly g4vn này , phải có cách giải quyết các yêu cần của gamer như việc gộp sever hoặc cho gamer bọn tôi được chuyển qua sever khác theo nhu cầu của bọn tôi có thu phí . Các ông không thể im lặng để cho qua chuyện hoài thế được .
 
Top