• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo LIÊN SERVER THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG 7

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
BQT xin thông báo Danh sách 5 Bang Hội của 5 máy chủ đã lọt vào vòng Liên Server THĐNB7.

Thời gian đấu :
-24/08 - 31/08/2020.

PATCK TẢI THĐNB7 LIÊN SERVER :
https://bom.to/z0uFAW

Chú ý : Các nhân sỹ khi vào máy chủ giải đấu nhận hỗ trợ tại túi tân thủ .
- B1 : Nhận hỗ trợ lần đầu
- B2 : Nhận skill 9x & 12x
- B3 : Gia nhập môn phái


Nếu có gi sai sót hoặc các nhân sỹ có vẫn đề gì cần thắc mắc có thể báo lại cho #HỗTrợ tại Fanpages trước lúc bắt đầu trận đấu vào ngày 24/08. Sau khi bắt đầu trận đấu mọi vẫn đề thắc mắc BQT sẽ không xử lí.

Vậy các BH và Thành Viên chú ý sắp xếp thời gian để tham gia giải đấu THĐNB7.

#G4VN #THĐNB7
#LIÊNSERVER
1597891171150.png
 
Top