• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Công Thành Chiến ĐM 140 80% giao lưu NM

VuCaoGiaBao

Thiếu Nhi
ĐM nỏ set 5 hành ngon max kill nỏ và Cửu cung . 15 kill nhiếp hồn
Max vlmt ttk 18 kill 12x
Giao lưu NM 14x có 12x
AE thích ibox
Hoặc bán 600k
 
Top