• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo Công thức nâng cấp vũ khí Hoàng Kim Kỳ Binh Máy Chủ Võ Lâm

gaquay

Mới Lớn
Công thức nâng cấp vũ khí Hoàng Kim Kỳ Binh
  • 3 viên Thần Ma Thạch
  • 2 huyền tinh cấp 10
  • 2 viên Kỳ Binh Thạch
  • 50.000 vạn lượng

Tỷ lệ thành công : 100%
Thành công ngẫu nhiên lên từ 1 - 10 tốc độ đánh, ngẫu nhiên thêm 1 kỹ năng vốn có.Có thể ép Tối đa Tốc Độ đánh 30%, Kỹ Năng tối đa 2 cấp.
Đối với Chùy tối đa 15% Bỏ Qua Né Tránh, Kỹ Năng 2 cấp.
vậy KB đã thiên tứ nâng cấp có dc ko vậy admin?
 
Top