• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo Công Thức Di Chuyển Thuộc Tính Hắc Thần

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Công Thức Di Chuyển Thuộc Tính Hắc Thần:
  • 1 Trang bị cùng loại với Trang bị có thuộc tính Hắc Thần (Áo > Áo, Mũ > Mũ...)
  • 5000 Vạn Lượng
  • Máy chủ Võ Lâm, Kiếm Khách yêu cầu 1 Huyền Tinh Cấp 9
  • Máy chủ Tam Sơn, Huyền Thoại yêu cầu 1 Huyền Tinh Cấp 8
  • Tỷ lệ thành công 100%.
Chú Ý : Sau khi chuyển đổi thành công tắt hết game vào lại

Áp dụng với server Võ Lâm, Kiếm Khách, Thái Sơn, Huyền Thoại
1592908843326.png
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top