• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Huyền Thoại CLD cần giao lưu acc CB

thanhluan2802

Thiếu Nhi
CLD 178 max đao + 17 kill sét + 18kill 12x hơn 1k dã tâu muốn giao lưu acc CBR tương đương hoạc cao hơn bù xu @@
 
Top