• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Huyền Thoại Bán Set AB max, 3 set HA

Hoàng Dương

Thiếu Nhi
- set ab max kháng 30 nl200: 2500x/700k
- set ha 83: 1300x/350k
- set ha 90: 2000x/550k
- set ha 96: 2500x/700k
- đai hkmp cb rồng +3: 3800x/1tr
 
Top