• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Công Thành Chiến Bán 2 acc giá sv

sida1234

Thiếu Nhi
• Đm 160 maxx all
• 5Đ 154 maxx all
- set ab 16 27 29 25
- đồ hoả pt 1x LC 30%
- nỏ c10 tdd 30 đs 1x
- phi đao c9 tdd 30 st 43đ
- set hc
All 2m5
 
Top